Унищожаване на оси. Премахване на гнезда.

ОСИТЕ СА ОПАСНИ ЗА ХОРАТА В природата около 5000 вида оси. Повечето са кротки вегетарианци и спомагат, наред с пчелите за опрашването на растенията. Някои оси живеят самостоятелно,…

Mонтиране на шипове против птици

Монтиране на шипове против птици

МОНТИРАНЕ НА ШИПОВЕ ПРОТИВ ПТИЦИ НА ЧАСТНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ Пест Кеър ЕООД предоставя услуги за орграничаване на достъп до повърхности за птици, чрез монтиране на шипове против…

ДДД Услуги и Абонаменти

ДДД фирма

ДДД абонаменти, третиране, превенция и контрол с безплатни огледи Борба с вредители в дома, офиса, жилищни и обществени сгради. Цялостна Дезинфекция включително срещу COVID-19, еднокартна или по абонамент.…

Дератизация на частни, бизнес и обществени помещения

Дератизация

Специална промоционална цена започваща от 60 лв.  Дератизацията е комплекс от санитарно-хигиенни, инженерни и антиепидемични мерки, които включват работа по унищожаване и защита срещу гризачи (главно мишки и…

Дезинсекция на частни, бизнес и обществени помещения

Дезинсекция за дома, бизнеса и входа

Специална промоционална цена започваща от 38 лв. с ДДС за хлебарки и 60 лв. с ДДС за други насекоми  Дезинсекцията е унищожаване на насекоми, членестоноги и кърлежи  чрез използване…

Дезинфекция на обществени и бизнес помещения

Дезинфекция

Във връзка с усложнената епидемична ситуация в страната предлагаме спешна и пълна дезинфекция чрез опръскване с препарати с вирусоцидно действие, ефективно премахващи COVID-19.

Унищожаване на Хлебарки

Какви са причините във вас да има много хлебарки?

Унищожаване на Дървеници

Дървениците са специализирани човешки кръвосмучещи насекоми, които се хранят нощем.

Унищожаване на гризачи

Мишките са малкият еволюционен вариант на плъховете …

Пръскане срещу Бълхи

Съществуват повече от 2380 вида бълхи, но хората най-често се сблъскват…

to top

Pin It on Pinterest

Cart
  • No products in the cart.