Електронен уред за борба с гризачи

65.00лв.

Pest Repel е природосъобразен и хуманен начин за прогонване на гризачи. Ефективен срещу мишки, плъхове, прилепи и някои видове летящи и пълзящи насекоми. Комбинира въздействието на ултразвук, ел-магнитно въздействие и светлина. Уредът създава среда, която е непоносима за гризачите и дори да попаднат в охраняваната територия, те не могат да се установят там. Подходящ за няколко помещения с обща електроинсталация и площ до 220 кв.м.

Описание

Инструкция за употреба: Включете уреда към захранване 220W в близост до охраняваната площ. Индикаторните лампички светват последователно, което е индикация за работа на уреда. Изберете един от трите режима на работа. За постигане на максимален ефект, оставете уреда да работи постоянно. 

Режим едно: Преместете десния превключвател надолу- уредът излъчва електромагнитни импулси и ултразвукови вълни с висока честота, нечуваеми за хора и едри животни. 

Режим две: Преместете десния превключвател нагоре- уредът излъчва електромагнитни импулси и ултразвукови вълни с висока честота. Някои от честотите са чуваеми за хора и едри животни. Този режим е подходящ за места , които не се обитават от хора. 

Флаш Лампа: Има допълнителен пропъждащ ефект срещу гризачите и някои насекоми. 

  • Преместете левия превключвател нагоре за да включите флаш лампата; 
  • Преместете левия превключвател надолу за да изключите флаш лампата; 

Захранване:  Захранва се в мрежата на 220v. 

Допълнителна профилактика: Прибирайте хранителните продукти и изхвърляйте отпадъците. Спазвайте добра битова хигиена. Преди използване на уред осигурете изходи от помещенията а след напускането на гризачите затворете всички входове и замажете дупките в стените. 

Правила за безопасност: Този продукт не съдържа активни вещества, не се класифицира в категориите за безопасност, не е биоцид и не попада под разпоредбите на директивите за безопасност.

Внимание: този уред влияе на дребни домашни любимци като хамстери и морски свинчета. 

Гаранция 12 месеца. 

to top

Pin It on Pinterest

Cart
  • No products in the cart.