Аерозол за борба с оси на открито и закрито

28.00лв.

Антивеспе е инсектицид с моментален ефект срещу оси и техните гнезда. Аерозолен флакон под налягане.

Категории: , Product ID: 2286

Описание

Инструкция за употреба: Специална клапа позволява пръскане от 4 м. разстояние директно в гнездата на осите, намалявайки риска операторът да бъде атакуван от тях. Притежава остатъчна активност. За по-добър ефект пръскайте късно вечерта, когато осите са в гнездата си. Да не се пръска в присъствието на хор и животни. Да се държи далече от съдове и повърхности, където се обработва храна. Ако препаратът се полазва на закрито достъпът на хора до помещението трябва да се ограничи за поне 60 минути.

Дозировка: Използвайте цялото съдържание на едно пръскане.

Последваща обработка: Не се изисква последваща обработка.

Правила за безопасност: Съдържа изключително запалим аерозол и силно токсичен препарат. Може да предизвика експлозия при нагряване, опасен за очите, кожата, може да предизвика алергична реакция. Да ес пази от пряка слънчева светлина. Да не се използва до огън, да не се вдишва. Да се ползва със защитно облекло, маска , очила, ръкавици. След употреба да се измият лицето и ръцете със сапун.

Спешна помощ: При вдишване пострадалият се извежда на чист въздух и се поставя в позиция улесняваща дишането. При неразположение се свържете с Токсикологията и търсете лекарска консултация.

Срок на годност: 2 години. Използвайте цялото съдържание и не ползвайте повторно празната опаковка. Не изхвърляйте в опаковката на места за битови отпадъци. Празните флакони трябва да се предадат на оторизираните лица.

Свали текст на етикета

Свали ИЛБ

Свали Разрешение на МЗ

to top

Pin It on Pinterest

Cart
  • No products in the cart.