ИЗЧИСТВАНЕ НА ВРЕДИТЕЛИ ОТ ОФИСА, СКЛАДА, МАГАЗИНА

Бърза и достъпна услуга в цялата страна
Контрол на вредители в офиса

Третиране, превенция и контрол с безплатна оценка за фирми в цялата страна

Присъствието на вредители в работните помещения е не само притеснително за здравето на служителите, но може да подрони авторитета на организацията и да послужи за катализатор на допълнителен стрес. За да помогнем на фирмите да преодолеят кризата бързо и ефикасно ние работим с горещ телефон, на който клиентите могат да получат незабавна консултация с професионалист.

Не по-маловажно за поддържането на безопасно и чисто работно място е превенцията, ограничаваща появата и развитието на опасни и вредни насекоми и гризачи. Какъвто и да е проблемът не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

Често срещани вредители в офиса

Пръскане за хлебарки в офиса

За съжаление хлебарките намират благотворна почва за развитие в офисите, заселвайки се в техниката и хартията. Те намират храна в общите помещения и често се възползват от храната оставена по бюрата. Третирането на офиса против хлебарки се концентрира върху общите помещения и включва техниката, архивите, рафтовете с папки и касите на вратите.

След първоначалната обработка в офис срещу хлебарки, обикновено се налага повторна обработка след 25-30 дни с цел елиминиране на последваща популация. За офиси в които е имало вредители е препоръчително да се въведе системна превенция, която да попречи на насекомите да се нанесат отново.

Всички наши препарати са напълно безопасни за хора и не влияят на околната среда. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от хлебарките преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга и абонаменти в цялата страна.

Пръскане за хлебарки в склада, цеха и магазина

Струпването на мебели, стоки и кашони предлага благотворна обстановка за развитието на хлебарките и техните гнезда. Те се настаняват край електрическите уреди, зад полици и стойки, покрай щендери и стелажи и намират достатъчно храна за да се развиват и размножават много бързо. Борбата срещу хлебарките включва първоначално и повторно пръскане на всички засегнати и свързани помещения включително зад мебелите, по рафтовете и касите на вратите.

Поради мащаба и сложността на организацията пръскането трябва да се извърши от професионалисти, като се въведе систематична превенция за да не се допуска последващо завръщане на вредителите. Не отлагайте да потърсите помощ за унищожаване на хлебарките. Pest Care предлага бърза и достъпна услуга в цялата страна.

Унищожаване на дървеници в хотела

Дървениците са сред най-трудните за унищожаване вредители защото се крият в матраците и дюшеците, където достъпът е ограничен. Намират се и в мебелите разположени непосредствено до леглото включително картини и дори нощни лампи. Самостоятелните опити за борба с дървениците най-често не дават успех и за унищожаването им са необходими професионален подход и препарати. Практиката показва, че след първоначалната обработка в жилище срещу дървеници се налага повторна обработка след 10-15 дни с цел елиминиране на последваща популация. В сгради в които е имало вредители е препоръчително да се въведе системна превенция, която да попречи на насекомите да се появят отново.

Всички наши препарати са напълно безопасни за хора и не влияят на околната среда. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от дървениците преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга и абонаменти в цялата страна

Пръскане за бълхи в склада и цеха

Отрупаните със стоки, кашони и палета складове предразполагат развитието на големи популации от бълхи, често първоначално донесени от дребни диви животни. Премахването изисква детайлно опръскване на цялата площ с обезателна повторна обработка с цел премахване на последващи поколения. При наличието на бълхи в склада бързата реакция е от изключителна важност ограничавайки тяхното последващо разпространение чрез облеклото на служителите и посетителите на склада. Винаги препоръчваме системна превенция, която да предпазва склада от възможно нашествие на вредители.

Всички наши препарати са напълно безопасни за хора и не влияят на околната среда. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от бълхите преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга и абонаменти в цялата страна .

Пръскане за бълхи в двора

Поради отворения си характер борбата с бълхите навън изисква обилно и повсеместно пръскане на цялата територия на двора. Подобна обработка няма домашна алтернатива и е желателно да се проведе незабавно след като проблема е установен и преди популацията да се разрасне и застраши здравето на хората и животните. След първоначалната обработка във вход срещу бълхи, е необходима повторна обработка след 10 дни с цел елиминиране на последваща популация.

Унищожаване на мишки и плъхове в офиса

Появяването на мишка в офиса е най-често случайно и животното трябва да се излови с примамка и премахне. Това обаче често индикира присъствие на гнездо на гризачи в близост и трябва да бъде разследвано за да се открие и елиминира първоизточника. Звънете на нашия горещ телефон за неканени гости в офиса, предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

Унищожаване на мишки и плъхове в склада

Складовете предоставят отлични условия за живот на гризачите, като представят място за гнездене и достъп до храна. Тяхното присъствие е свързано с ниска хигиена, повреди на стоки и опаковки и риск за здравето на служителите и клиентите. За съжаление улавянето на единични екземпляри не решава проблема а индикира за присъствието на по-голяма популация.

При мишките са възможни няколко ефикасни решения започвайки с отрови примамки с последващи обработки. Друг вариант са т.н. ‚лепилки‘, които гарантират, че гризачите ще бъдат отстранени физически от мястото. За справяне с по-сериозно нашествие препоръчваме поставянето на живоловни капани. Те действат безотказно и ловят по множество мишки наведнъж. За съжаление не всички методи са еднакво ефективно за плъхове, където примки с отрова остава най-ефективния вариант.

Единственото дългосрочно решение на проблема е ефективна превенция чрез изграждане на дератизационна бариера състояща се от дератизационни кутии поставени на избрани контролни точки. Винаги препоръчваме системна превенция, която да предпазва склада от възможно нашествие на вредители.

Всички наши препарати са напълно безопасни за хора и не влияят на околната среда. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от бълхите преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга и абонаменти в цялата страна .

Унищожаване на мишки и плъхове в магазина и цеха

За всеки бизнес опериращ с храни защитата от гризачи е от решаващо значение с цел предпазване на стоките от повреда и ограничаване на рисковете за здравето на клиентите. Същевременно местата със струпване на храни са силно привлекателни за гризачите и те винаги търсят начин да проникнат там. Ние предлагаме еднократно отстраняване на гризачи но за вашето спокойствие и според изискванията на закона препоръчваме създаване на дератизационни бариери, които ще осигурят постоянна и сигурна защита на обекта.

Какъвто и да е проблемът не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга и абонаменти в цялата страна .

Унищожаване на оси в сградата и на двора

Осите градят гнездата си близо до хората, често на самите сгради избирайки закътани и топли места. Те могат да бъдат под стрехи, под покрива, но също така вътре в абсорбатори и други скрити места. Осите са много агресивни и добре организирани, а ужилванията им представляват реална опасност за живота на хора които са чувствителни към токсините. Осите стават особено агресивни в края на лятото, когато случаите на ужилвания се увеличават значително.

Предупреждаваме всички клиенти да стоят на дистанция от гнездото и да не предприемат никакви мерки, които да водят до активиране на насекомите. Това може да доведе до фатални последствия. Премахване на гнездо на оси изисква специализирана подготовка и професионална лична защита. Облечени в защитно облекло ние ще извършим цялостно пръскане на целия терен и ще премахнем гнездото.

В някои случаи, когато осарника е недостъпен третирането се извършва с препарат, който работи на изпарения и действа постепенно. В този случай са необходими до три отделни третирания за да постигне желания ефект.

От ключово значение е бързата реакция, когато има подозрения за гнездо. Осарниците се разрастват бързо и се размножават, с възможност да достигнат до стотици гнезда в една сграда. Затова не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

Унищожаване на мравки в склада, магазина и цеха

Мравките, и специфично някои видове като Фараоновите мравки намират отлична среда на живот в сградите като се заселват и строят колониите скрити в тях. От там те достигат през канали, тръби и фуги до всички части на сградата в търсене на храна. Скоро след нанасянето те могат да се намерят в кухните, складовете и производствени помещения сериозно компрометирайки хигиенното състояние на сградата.

Гнездата са добре скрити а често в една сграда има няколко колонии, което прави само-третирането с безразборно пръскане неефективно. Професионалната обработка изисква комбинирано третиране с пръскане и поръсване на цялата сграда и близките площи. Специално внимание се обръща на стрехите, гаражите, фуги и цепки, от където пътищата на мравките обикновено минават. Препаратите имат постепенно действие, като окончателния резултат се постига до около две седмици.

Важно е борбата с мравките да се започне незабавно след установяване на проблема защото насекомите се размножават много бързо. Затова не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

Пръскане за кърлежи, комари, мухи в откритите пространства

Освен проблеми свързани с по-обичайните вредители като хлебарки, бълхи и гризачи блоковете и входовете често са атакувани от други не по-малко опасни вредители, които могат да нанесат сериозна вреда на здравето на хората като ги заразят с болести или им причинят сериозен дискомфорт.

Третиране за кърлежи в двора и тревните площи

Кърлежите се развиват добре в тревните площи около сградите, особено е по-дъждовната част на годината. Те са много опасни особено за децата, като пренасят чрез ухапванията си няколко сериозни заболявания. В борбата срещу кърлежи ние обилно третираме с професионални препарати засегнатите площи. За по-добър ефект, площите трябва да бъдат окосени. Повторно третиране се извършва след 8-10 дена с цел унищожаване на последваща популация.

Пръскане срещу мухи

Нападенията на мухи могат да бъдат не само досадни, но да допринесат за влошаване на хигиената. В зависимост от мащаба на проблема ние реагираме с опръскване, мазане с препарат по повърхности, отровни примамки, или залепващи средства. Инсектициди лампи са друго модерно решение, което предлагаме за елиминиране на мухи в помещенията.

Пръскане  срещу комари

Сградите намиращи се в близост до водни басейни са най-често засегнати от нашествие на комари, което е не само неприятно, но може да бъде и опасно за здравето. При унищожаване на комари третираме и двата типа Ларвицидни и Имагоцидни т.е. ларви и възрастни едновременно. Действаме чрез опръскване и опушване с генератори за топъл или студен аерозол. При необходимост използваме ларвицидни препарати в застояли водоеми и задължително прилагаме репеленти за отблъскване. Инсектициди лампи са друго решение което предлагаме за унищожаване на комари в помещенията.

Какъвто и да е проблемът не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

Нежелани посетители – птици и влечуги в сградата

Прогонване на Птици

Градовете са дом за много птици, които се чувстват комфортно в съседство с хората, но не винаги са подходяща компания. Някои птици, особено гълъбите в града могат да създават редица неудобства като нехигиенична среда, шум и разпространение на паразити. За да ограничава достъпът им за кацане на определени, включително труднодостъпни места, се препоръчват шипове, които се закрепят на повърхностите като первази, козирки, огради и лампи. За опазване на по-големи територии ползваме мрежи, плашила, под формата на грабливи птици и озвучаване със звуци наподобяващи тези издавани от техните естествени хищници.

Прогонване на Змии

Pest care не специализира в улавянето на влечуги попаднали по случайност в жилищата на хората. Но при чести случаи на влечуги в жилищната среда можем да помогнем с превенция осигурявайки репеленти, с отблъскващи вещества, които да ги прогонват и държат настрани.

Какъвто и да е проблемът не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

Безопасност за всички в офиса

Запази среща
to top

Pin It on Pinterest

Количка Продуктът е премахнат. Отмяна
  • Количката ви е празна.