ИЗЧИСТВАНЕ НА ВРЕДИТЕЛИ ОТ ОФИСА, СКЛАДА, МАГАЗИНА

Бърза и достъпна услуга в цялата страна

БОРБА С ПЛЪХОВЕ И МИШКИ

Специална оферта за унищожаване на гризачи започваща от 38 лв. с ДДС

ЗАЛАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПЛЪХОВЕ И МИШКИ В ОФИСА

Появяването на мишка в офиса е най-често случайно и животното трябва да се излови с примамка и премахне. Това обаче често индикира присъствие на гнездо на гризачи в близост и трябва да бъде разследвано за да се открие и елиминира първоизточника. Звънете на нашия горещ телефон за неканени гости в офиса, предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

УНИЩОЖАВАНЕ НА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ В СКЛАДА

Складовете предоставят отлични условия за живот на гризачите, като представят място за гнездене и достъп до храна. Тяхното присъствие е свързано с ниска хигиена, повреди на стоки и опаковки и риск за здравето на служителите и клиентите. За съжаление улавянето на единични екземпляри не решава проблема а индикира за присъствието на по-голяма популация.

При мишките са възможни няколко ефикасни решения започвайки с отрови примамки с последващи обработки. Друг вариант са т.н. ‚лепилки‘, които гарантират, че гризачите ще бъдат отстранени физически от мястото. За справяне с по-сериозно нашествие препоръчваме поставянето на живоловни капани. Те действат безотказно и ловят по множество мишки наведнъж. За съжаление не всички методи са еднакво ефективно за плъхове, където примки с отрова остава най-ефективния вариант.

Единственото дългосрочно решение на проблема е ефективна превенция чрез изграждане на дератизационна бариера състояща се от дератизационни кутии поставени на избрани контролни точки. Винаги препоръчваме системна превенция, която да предпазва склада от възможно нашествие на вредители.

Всички наши препарати са напълно безопасни за хора и не влияят на околната среда. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от бълхите преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга и абонаменти в цялата страна .

УНИЩОЖАВАНЕ НА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ В МАГАЗИНА И ЦЕХА

За всеки бизнес опериращ с храни защитата от гризачи е от решаващо значение с цел предпазване на стоките от повреда и ограничаване на рисковете за здравето на клиентите. Същевременно местата със струпване на храни са силно привлекателни за гризачите и те винаги търсят начин да проникнат там. Ние предлагаме еднократно отстраняване на гризачи но за вашето спокойствие и според изискванията на закона препоръчваме създаване на дератизационни бариери, които ще осигурят постоянна и сигурна защита на обекта.

Какъвто и да е проблемът не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга и абонаменти в цялата страна.

Контакти

Свържете се с Нас, за да разрешим проблема Ви

Свържете се с Нас