ИЗЧИСТВАНЕ НА ВРЕДИТЕЛИ ОТ ОФИСА, СКЛАДА, МАГАЗИНА

Бърза и достъпна услуга в цялата страна

УНИЩОЖАВАНЕ НА ВРЕДИТЕЛИ

Специална оферта за унищожаване на вредители започваща от 38 лв. с ДДС

ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ ОСИ В СГРАДАТА И ДВОРА

Осите градят гнездата си близо до хората, често на самите сгради избирайки закътани и топли места. Те могат да бъдат под стрехи, под покрива, но също така вътре в абсорбатори и други скрити места. Осите са много агресивни и добре организирани, а ужилванията им представляват реална опасност за живота на хора които са чувствителни към токсините. Осите стават особено агресивни в края на лятото, когато случаите на ужилвания се увеличават значително.
Предупреждаваме всички клиенти да стоят на дистанция от гнездото и да не предприемат никакви мерки, които да водят до активиране на насекомите. Това може да доведе до фатални последствия. Премахване на гнездо на оси изисква специализирана подготовка и професионална лична защита. Облечени в защитно облекло ние ще извършим цялостно пръскане на целия терен и ще премахнем гнездото.
В някои случаи, когато осарника е недостъпен третирането се извършва с препарат, който работи на изпарения и действа постепенно. В този случай са необходими до три отделни третирания за да постигне желания ефект.
От ключово значение е бързата реакция, когато има подозрения за гнездо. Осарниците се разрастват бързо и се размножават, с възможност да достигнат до стотици гнезда в една сграда. Затова не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

УНИЩОЖАВАНЕ НА МРАВКИ В СКЛАДА, МАГАЗИНА И ЦЕХА

Мравките, и специфично някои видове като Фараоновите мравки намират отлична среда на живот в сградите като се заселват и строят колониите скрити в тях. От там те достигат през канали, тръби и фуги до всички части на сградата в търсене на храна. Скоро след нанасянето те могат да се намерят в кухните, складовете и производствени помещения сериозно компрометирайки хигиенното състояние на сградата.
Гнездата са добре скрити а често в една сграда има няколко колонии, което прави само-третирането с безразборно пръскане неефективно. Професионалната обработка изисква комбинирано третиране с пръскане и поръсване на цялата сграда и близките площи. Специално внимание се обръща на стрехите, гаражите, фуги и цепки, от където пътищата на мравките обикновено минават. Препаратите имат постепенно действие, като окончателния резултат се постига до около две седмици.
Важно е борбата с мравките да се започне незабавно след установяване на проблема защото насекомите се размножават много бързо. Затова не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ МУХИ

Нападенията на мухи могат да бъдат не само досадни, но да допринесат за влошаване на хигиената. В зависимост от мащаба на проблема ние реагираме с опръскване, мазане с препарат по повърхности, отровни примамки, или залепващи средства. Инсектициди лампи са друго модерно решение, което предлагаме за елиминиране на мухи в помещенията.

ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ

Сградите намиращи се в близост до водни басейни са най-често засегнати от нашествие на комари, което е не само неприятно, но може да бъде и опасно за здравето. При унищожаване на комари третираме и двата типа Ларвицидни и Имагоцидни т.е. ларви и възрастни едновременно. Действаме чрез опръскване и опушване с генератори за топъл или студен аерозол. При необходимост използваме ларвицидни препарати в застояли водоеми и задължително прилагаме репеленти за отблъскване. Инсектициди лампи са друго решение което предлагаме за унищожаване на комари в помещенията.

Какъвто и да е проблемът не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

ПРОГОНВАНЕ НА ПТИЦИ

Градовете са дом за много птици, които се чувстват комфортно в съседство с хората, но не винаги са подходяща компания. Някои птици, особено гълъбите в града могат да създават редица неудобства като нехигиенична среда, шум и разпространение на паразити. За да ограничава достъпът им за кацане на определени, включително труднодостъпни места, се препоръчват шипове, които се закрепят на повърхностите като первази, козирки, огради и лампи. За опазване на по-големи територии ползваме мрежи, плашила, под формата на грабливи птици и озвучаване със звуци наподобяващи тези издавани от техните естествени хищници.

ПРОГОНВАНЕ НА ЗМИИ

Pest care не се специализира в улавянето на влечуги попаднали по случайност в жилищата на хората. Но при чести случаи на влечуги в жилищната среда можем да помогнем с превенция осигурявайки репеленти, с отблъскващи вещества, които да ги прогонват и държат настрани.

Какъвто и да е проблемът не отлагайте да потърсите помощ за борба с вредителите. Ние от PestCare ще имаме грижата да ви избавим от тях преди да е станало по-лошо. Предлагаме бърза и достъпна услуга в цялата страна.

Контакти

Свържете се с Нас, за да разрешим проблема Ви

Свържете се с Нас