• Превенция
  • Третиране

Дератизация

Специална промоционална цена започваща от 60 лв.  Дератизацията е комплекс…

Дератизация на помещения

Специална промоционална цена започваща от 60 лв. 

Дератизацията е комплекс от санитарно-хигиенни, инженерни и антиепидемични мерки, които включват работа по унищожаване и защита срещу гризачи (главно мишки и плъхове) в сградите и външните пространства.

Ние извършваме дератизация чрез капани, бързо и бавно действащи отрови и създаване на дератизационни бариери.

С какво можем да ви бъдем полезни: 

Поради високата натовареност е необходима предварителна заявка. Не отлагайте заявете дератизация тук. Ако имате въпроси се свържете с нас сега.